• Thaifood
KÖPVILLKOR 
 
1. Allmänt
Dessa Allmänna kundvillkor gäller mellan konsumenten (”Du”) och Thaifood Trading AB (”Nätbutik”) vid försäljning av produkter genom Butikens e-handelsbutik (”Nätbutiken”). Genom att kryssa i avsedd ruta i Nätbutiken godkänner Du innehållet i dessa villkor samt intygar riktigheten i de uppgifter som lämnas.
För att handla i Nätbutiken måste Du vara myndig och ha rätt att ingå avtal.
Pong Market AB tillhandahåller tjänster till Butiken för hantering av Nätbutiken.

Du kan handla i Nätbutiken på följande sätt:
• Som inloggad kund – Du som har registrerat uppgifter på Thaifood Trading hemsida (www.thaifoodtradingab.se) enligt där angivna villkor. Som inloggad kund kan du välja att spara information om betalningsmedel.


2. Orderbekräftelse, ändring och avbokning av order
2.1 Orderbekräftelse
När Butiken har mottagit Din order skickas en orderbekräftelse per e-post till Dig.

2.2 Ändring och avbokning av order
Du som är inloggad som kund kan på egen hand i Nätbutiken ändra, göra tillägg samt avboka Din order framtill den stopptid som anges på orderbekräftelsen. Glöm inte att checka ut Din order när du är klar med ändringen/tillägget. I annat fall kommer Din Order inte levereras.

3. Varor 
3.1 Produktinformation
Viss produktinformation kring enskild vara presenteras i Nätbutiken i anslutning till köpet av varan. För fullständig produktinformation samt tillverkningsdag och/eller bäst före-datum hänvisas till varans förpackning.

3.2 Vid slut av vara
De varor som finns exponerade i Nätbutiken vid beställningstillfället lagerhålls. Lagersaldot kan ändras från beställningstillfället till dess att ordern plockas. Om en beställd vara inte finns i lager när ordern plockas kommer, denna vara utgå från ordern och ordern kommer att krediteras motsvarande varans värde. 

3.3 Stora beställningar
Om Du gör en större beställning av en eller flera varor rekommenderas Du att först ta kontakt med oss för att säkerställa att varan/-varorna kan levereras i önskad kvantitet. Kontakta oss på info@thaifoodtrading.se

4. Priser
Priset för de varor som beställts är det pris som gäller på dagen för Din order eller då Du senast ändrat Din order, med reservation för eventuella tryckfel eller andra felaktigheter i Nätbutikens erbjudande. Alla priser anges inklusive moms. Eventuell pant läggs till på priset när varan betalas.

4.1 Varor med viktpris
För varor som säljs styckvis eller i lösvikt, där priset baseras på dess vikt (”viktvara”), anges viktvarans pris per viktenhet. Exakt pris fastställs när ordern har plockats och viktvaran vägts, varvid priset korrigeras utifrån den faktiska vikten.

4.2 Kassar
Butiken kan ta betalt för de kassar som maten packas i. Priset per kasse anges i sådant fall på Nätbutiken. Antalet kassar fastställs när ordern plockats och Du betalar således för de antal kassar som krävs för att plocka ordern. För att ta höjd för kostnaden för de kassar som kan komma att behövas reserveras ett tillägg om 2% av varukorgens sammanlagda värde.

4.3 Pris för upphämtning och hemleverans
Pris för upphämtning och hemleveranser anges i Nätbutiken.

4.4 Medlemspoäng
När Du handlar som inloggad kund får Du medlemspoäng, medlemspriser och personliga erbjudanden oavsett betalningsmetod. 

5. Betalning
Betalning sker genom Klarna och dess betalningsalternativ ser ni i webbutiken.
Genom köpet godkänner Du utöver dessa köpvillkor även Klarnas villkor. Information om Klarnas villkor finner Du vid val av betalmedel i samband med att Du skickar Din order. För mer information om Klarnas betalsätt eller din betalning besök www.klarna.se.

6. Leverans
Butiken kan erbjuda leverans genom upphämtning i någon av utvalda Ponggruppens utvalda restauranger eller genom hemleverans, samt även skickas som paket. De leveransmöjligheter och villkor som gäller anges i Nätbutiken. 
Dina varor anses levererade då Du, eller behörig person som Du har angivit i ordern, tagit emot varorna vid hemleverans eller hämtat dem i vald restaurang.
För att säkerställa att Dina varor hämtas eller tas emot av Dig eller annan behörig person har transportören rätt att begära uppvisande av legitimation och/eller orderbekräftelse. Transportören har rätt att neka utlämning av varorna om sådan handling inte kan uppvisas. Vid betalning via faktura sker alltid sådan identifikationskontroll. Om annan person tar emot Dina varor behöver denne visa både sin egen och Din identifikation. Efter önskemål och godkännande av Dig kan varor i vissa fall komma att lämnas utanför Din dörr.

6.1 Upphämtning i vald restaurang
Vid upphämtning i "vald restaurang" ska detta ske inom det leveransintervall som Du har valt. Detaljerad information om upphämtningsplats anges i Nätbutiken. 

6.2 Hemleverans
Hemleverans sker inom det valda leveransintervallet till den adress Du angett, eller till annan leveransadress som Du har angivit när order genomfördes. Du ansvarar för transportörens framkomlighet till leveransadressen (i fordon och till fots).
Beroende på väglag och trafik kan tidpunkten för hemleverans komma att behöva justeras. Vid eventuell avvikelse från valt leveransintervall kontaktas Du på angivet telefonnummer.
Du är ansvarig för att hålla registrerad information uppdaterad (telefonnummer, e-postadress och eventuell annan obligatorisk information).

6.3 Leverans med postpaket
Vid leverans av postpaket, hämtas dessa varor med vald upphämtningsplats nära dig. 
Vid val av "Leverans med postpaket" kan ej varor som kyl, frys- och färskvaror ej beställas.

6.4 Ej mottagen eller uthämtad vara
Om upphämtning eller mottagande av varor inte kan ske inom valt tidsintervall är Du skyldig att ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter finns i Nätbutiken eller på orderbekräftelsen.
 
Om Du inte kan hämta Dina varor inom valt tidsintervall har Butiken rätt att debitera hela orderns värde. Butiken kan efter överenskommelse förvara ej uthämtade varor under en skälig tid, i mån av utrymme och varornas hållbarhet. Butiken har rätt att debitera Dig för eventuella extrakostnader detta innebär till en summa av maximalt 500 kr, t ex tillkommande transportkostnader eller behov av varuutbyte.
 
Om Du inte kan ta emot en hemleverans, och vi inte kommit överens om att varorna lämnas utanför Din dörr, återsänds ordern. Butiken har då har rätt att debitera hela orderns värde.

7. Reklamation, retur och ångerrätt
7.1 Reklamation och retur
Om det enligt bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932) är fel på en vara så har Du rätt att reklamera den inom tre år på grund av felet. Reklamation ska ske snarast efter att felet upptäcktes. Sällanköpsvaror med synlig skada behöver även styrkas med foto.
 
Om en vara är felaktig kommer Du att krediteras motsvarande varans värde alternativt få felet avhjälpt eller få varan omlevererad om det inte innebär en oskälig kostnad för Butiken.
Vid betalning med kort kommer kreditering vid fel på någon vara att ske till samma kort som uppgavs vid order. Vid betalning med faktura kommer kreditering att ske av Klarna.
Kontaktuppgifter finns i Nätbutiken och på orderbekräftelsen.

7.2 Ångerrätt
Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) har du rätt att ångra Ditt köp inom 14 dagar från leverans av varan (”Ångerfristen”). Sådan ångerrätt gäller dock inte för exempelvis livsmedel, tidningar eller tidskrifter.

Du som vill utöva Din ångerrätt ska skicka ett klart och tydligt meddelande om Ditt beslut om att ångra Ditt köp. Kontaktuppgifter finns i Nätbutiken och på orderbekräftelsen. Ange ditt namn, adress och annan relevant information, t ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du önskar kan Du använda den ångerblankett som Konsumentverket tagit fram. För att Du ska hinna utöva Din ångerrätt i tid räcker det med att Du sänder Ditt meddelande innan Ångerfristen gått ut.

7.3 Verkan av utövad ångerrätt
Vid utövande av ångerrätt ska Du på egen bekostnad returnera varan utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då Du meddelat om beslut att utöva ångerrätten. Sällanköpsvaror som mottagits med hemleverans kan endast returneras med postombud. Retur med återkommande Pong Market-leverans eller till butik som inte är postombud är därmed inte möjligt i dessa fall.

Vid utövande av ångerrätt betalar Butiken tillbaka värdet av varor som omfattas av ångerrätten inklusive leveranskostnader eller proportionerlig andel därav. Butiken förbehåller sig rätten att göra värdeminskningsavdrag i det fall Du har använt varan och detta har påverkat varans art, egenskap och funktion. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från och med den dag då Butiken tagit emot returnerade varor.

Butiken kommer vid återbetalning att använda samma kontokort som har använts vid betalning, utan kostnad för Dig. Om Du köpt varor mot faktura men ännu inte betalt fakturan kommer Butiken att underrätta Klarna om returen och fakturan kommer att justeras därefter. Om Du betalt mot faktura kommer Klarna att kontakta Dig för att få utbetalningsinformation.

8. Personuppgifter
Både Thaifood Trading AB och Butiken behandlar Dina personuppgifter i samband med köpet. Läs mer om behandlingen av Dina personuppgifter på Personuppgiftspolicy. Beroende på val av betalning kan även Klarna eller PayEx komma att behandla Dina personuppgifter enligt sina villkor.

9. Övrigt
9.1 Kontakt
Se våra kontakuppgifter under "kontakt" på vår webbutik.

9.2 Oförutsedda händelser
Vid försenad eller utebliven leverans, som inte beror på Dig, kan Butiken enligt Konsumentköplagen (SFS 1990:932) under vissa omständigheter befrias från att fullgöra leveransen.

9.3 Tvist
Om Du och Butiken inte kommer överens kan Du anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Butiken medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer.